Wybierz


 

Program Misji Św. przed Nawiedzeniem

14 do 19 marca 2009r.
14 marca (sobota)

g. 20.00 - Apel Jasnogórski - rozpoczęcie Misji Św.


 

15 marca (niedziela)

g.   7.00 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

g.   8.30 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

g. 10.00 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

g. 11.30 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

g. 16.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

g. 18.00 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

g. 20.00 - Apel Jasnogórski


 

16 marca (poniedziałek)

Blok misyjny dla dzieci g. 8.00 - 10.00

g. 10.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich i modlitwa o uzdrowienie

g. 17.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

g. 18.30 - Spotkanie misyjne dla grup duszpasterskich

                "Słowo Boże źródłem mądrości życia"

g. 20.00 - Apel Jasnogórski


 

17 marca (wtorek)

Blok misyjny dla dzieci g. 8.00 - 10.00

g. 10.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

g. 11.30 - Konferencja dla młodzieży

g. 17.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

g. 18.30 - Spotkanie misyjne dla grup duszpasterskich

                Nabożeństwo Słowa Bożego

g. 20.00 - Apel Jasnogórski


 

18 marca (środa)

Blok misyjny dla dzieci g. 8.00 - 10.00

g. 10.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

g. 11.30 - Konferencja dla młodzieży

g. 17.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

g. 18.30 - Spotkanie misyjne dla grup duszpasterskich

                Prezentacja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

g. 20.00 - Apel Jasnogórski


 

19 marca (czwartek)

DZIEŃ PARAFIALNEJ SPOWIEDZI MISYJNEJ

g.   8.00 - Msza św. , homilia

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
od g. 8.30 do g. 12.00 oraz od g. 14.30 do g. 16.00

g. 11.00 - Msza św. z błogosławieństwem na zakończenie

g. 17.00 - Msza św. z błogosławieństwem na zakończenie

g. 20.00 - Apel Jasnogórski

Program uroczystości Nawiedzenia

21 do 22 marca 2009r.21 marca (sobota)

g. 16.00 - Modlitwa oczekiwania i procesja do kościoła

g. 17.00 - Powitanie obrazu Matki Bożej i Msza święta

g. 19.00 - Godzina modlitwy osobistej

g. 20.00 - Różaniec - tajemnice radosne
- z udziałem członków róż różańcowych

g. 21.00 - Apel Jasnogórski

g. 22.00 - Czuwanie modlitewne z udziałem młodzieży
i w intencji młodzieży

g. 23.00 - Modlitwa za zmarłych

g. 24.00 - Msza św. w intencji powołań


 

22 marca (niedziela)

g.   1.15 - Hołd Matce Bożej wyrażony pieśnią z udziałem chóru

g.   2.15 - Czuwanie modlitewne z udziałem członków Akcji Katolickiej
i Przyjaciół WSD

g.   3.15 - Modlitwa z udziałem członków Wspólnoty Krwi Chrystusa

g.   4.15 - Modlitwa z udziałem członków Odnowy w Duchu Św.
i Matek w Modlitwie

g.   5.15 - JUTRZNIA MARYJNA

g.   6.00 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P.

g.   7.00 - Msza św. z modlitwą w intencji rodzin

g.   8.30 - Msza św. z modlitwą w intencji młodzieży

g. 10.00 - Msza św. z modlitwą w intencji chorych

g. 11.30 - Msza św. z modlitwą w intencji dzieci

Od g. 13.00 do 15.00 czas modlitwy osobistej

g. 15.00 - Nabożeństwo na zakończenie Nawiedzenia,
błogosławieństwo pamiątek


 
 
 Wybierz

  do góry